Sl no. Full Name
1 Tahmidur Rahman
2 Aiman Jabeen Ramisa
3 Asaduzzaman Abir
4 Soptorsi Paul Shrestha
5 Shoeb Shahrear Khan
6 Md Shoaib Khoshnabish
7 Sifat Tanvir
8 Rayeed Amir
9 Mehnaz Tabassum Tishun
10 Farhan Hasin Khan
11 Fahim Tawfiq Khan
12 Saad Bin Haider
13 Maliha Hossain Choaity
14 Sameen Yasir Radin
15 Jarin Tasnin Mou
16 Afsana Rahman
17 Muhtasim Sian
18 Mohammad Fahim Sultan Anoy
19 Mohammad Moontasir Fahim
20 Fabliha Rahman
21 Nafim Rahman Mazumder
22 Syed Mosaddik Hossain Ifty
23 Tahmin Mahmud
24 Abrar Zarif
25 Shahidul Islam Pranto
26 Ashraful Hossain
27 Neyam Ur Rahim