IEEE BRACU SB Student Members 2018

SL. No. Name
1 Khondaker Nazib Murshed
2 Ishmam Mahmood
3 Sajid Akbar Sium
4 Zunayed Mahmud Raktim
5 Muntaqa Waez Bari
6 Sajjad Ahmed Niloy
7 Azmanul Abedin Aumi
8 Bukenya Henry
9 Masrur Khan
10 Tasin Rahman
11 Shuva Chowdhury
12 Akib Anjum
13 Din Mohammad Zubair
14 Rabib Ibne Hossain
15 Ridwan Bayezid
16 Sukanya Dewan
17 Nishat Tasnim
18 Naba Afrin
19 Ibteaz Hasan
20 Samiha Sabrin Md Abdus Shukur
21 Md Jamil Ur Rahman
22 Fabliha Lamisa Ahmed
23 Mantaka Muhtadi
24 Ragib Morshed
25 Kamrul Islam
26 Syed Ishtiak Ahmed
27 Abu Musa Al Ashary
28 Md Sarfaraj Sikder
29 Afia Fahmida Rahman
30 Samiha Haque
31 Faisal Bin Iqbal
32 Shahriar Mohammad Real
33 Meraj Khawja Ahmed
34 Sumaiya Akhter
35 Nabila Ashraf
36 Sabbir Ahmed
37 Sohael Sattar
38 Anika Farha
39 Towfiqure Rahman Akanto
40 Syed Taha Saleh
41 Fariha Reza Khan
42 Muhammad Junaid Noor Jawad
43 Imran Hossain
44 Adiba Zarin
45 Nazmu Shahadat Siddique
46 Shahriar Hossain
47 Sadman Sami Rahman
48 Zarin Tasnim
49 Isa Ibne Saleheen
50 Sadman Kabir
51 Hanan Ashrafi Anushka
52 Rumali Siddiqua
53 Nahid Ahmed
54 Md Mehendi Hasan Shawon
55 Md. Wali Ur Rahman
56 Prottasha Ahmed
57 Afrin Meem
58 Md. Sajid Akbar
59 Muntaqa Waez Bari
60 Aniqa Zaida Khanom
61 Sheikh Mastura Farzana
62 Tahsinur Rahman
63 Nafis Mostafa
64 Mir Ishrak Maheer Dhruba
65 Saif Mahmud
66 Fahim Rafiq
67 A F Kingshuk
68 Rahatul Amin Ananto
69 Mohammad Elham Robbani
70 Sakib Ahmed
71 Adnan Sabbir
72 Md Ahnaf Shariar
73 Anik Karmaker
74 Sahriar Habib
75 Md. Readuzzaman
76 Muntasir Chowdhury
77 Md.Al-Farabi
78 Sayantan Roy Arko
79 Sajid Hossain
80 Sadman Araf
81 Sayed Us Sadat
82 Monica Mobashera
83 Alvee Rahman
84 Sazzad Hossain
85 Nawab Haider Ghani
86 Ashir Hamim Rifat
87 Maruf Islam
88 Md. Abu Tahamid
89 Onimesh Roy
90 Tahmid Ahmed
91 Touseef Saleh Bin Ahmed
92 Shemonti Ahmed
93 Surid Imam Khan Sur
94 Tahera Khanom Tinni
95 Soud Ibne Mahfuz
96 M. M. SAKIB ULLAH
97 Syed Md. Shamsul Alam
98 IBNA KOWSAR
99 Mohammad Saad Ur Rahman
100 Synthia Hossain
101 Fariha Eusufzai
102 Tahmidur Rahman
103 Aiman Jabeen Ramisa
104 Ananna Hossain
105 MD. Hashibul Islam
106 Shabab Masiat
107 Tanvir Islam
108 Nadib Hussain

NOTE: Membership and positions valid throughout the year 2018 (January 1 to December 31)