PES Chapter Student Members 2019:

SERIAL NUMBER NAME
1 Md Mehendi Hasan Shawon
2 Samiha Haque
3 Sabbir Ahmed
4 Tasin Rahman
5 Synthia Hossain Karobi
6 Nafis Mostafa
7 Piash Paul
8 Biplob Sarker
9 Shaian Khan
10 Farhan Ahmed Arannya
11 Almas Samin Hasan
12 SHOEB SHAHREAR KHAN
13 Swarup Kumar Dey
14 MD. Sabab Juhair
15 Fariha Reza Khan
16 MD.WASIF BIN RAHMAN
17 Mohammad Tasnimul Hasan
18 Nabita Rahmina
19 Nazibur rahman
20 Abdullah Al Jawad
21 MD Faqrul Islam
22 Sumaiya Akhter
23 Sayannha Barua
24 Tashfia Tahiat
25 Kainat Nipa
26 Mohhammad Khoshnabish
27 Mohammad Sakhawat Hossain Fahim
28 Asaduzzaman Abir
29 M.Samiul Ehsan
30 A.K.M ferdous
31 Md.Jamiur RahmanChowdhury
32 Shuva chowdhury
33 Tausif Ahmed
34 Hridita Tabassum
35 Md Tazzammul  HossainTamim
36 Aiman Jabeen Ramisa
37 Rayeed Amir
38 ishmam raiyan rouf
39 Al Junayed Islam
40 Archita Saha
41 Naveed Rahman
42 Shoud Noman
43 Zahid Shourav
44 Khandakar Farhana Enam
45 SYEDA MALIHA MONOWARA
46 Anannna Hossain
47 Shohani sahren
48 syeda Sanjana Shahid
49 Farhan Hasin Khan
50 Rafid Areman Ayon
51 Tasnimul Hasan
52 Jidni Mayukh
53 Yameen Ahmmed
54 Mekhala Mariam
56 S.M.Kayser Mehbub Siam
57 Irfanul Arefin
58 Kallol Sarkar Rakesh
59 Shaeera Tasfia Islam
60 MD Shahrior Tanvir
61 Rahat Tajwar
62 Elma Minaz Ali
63 mashruf mahmud
64 Md. Fahim Hasan
65 Saila Hasan Tithi
66 Baishakhi Das Shupti
67 Tazwar Prodhan Shaon
68 A. E. M Ridwan
69 Zulker Nayen
70 Farisha Tabassum
71 Bivash Chowdhury
72 MD. Minhazul Billah
73 Nusrat Jahan
74 Abyaz Tanzeem
75 Ihtyaz Tasawar
76 Faiyaz Ahmed
77 TAREQ RAHMAN
78 Imrose Murshed
79 Muiz Mannan Ranak
80 Tanvir Ahmed
81 Rahatil Bin Mostafiz
82 Samiu Mostafa Ishan
83 Tahmidur rahman
84 Abu Bakar siddik Jim
85 Sayed Us Sadat
86 Nahid Islam
88 Zaima